Metabolizam

Možete li probaviti da je vaš partner žabac, a ne princ? Kako inače probavljate ljude?